DETRALEX v těhotenství

Užívání léku DETRALEX během těhotenství a při kojení

Dle dosavadní výzkumů není při požívání léku DETRALEX prokázán žádný negativní efekt na těhotenství nebo vývoj plodu.

Ani při kojení nebyly prokázány žádné negativní vlivy na kojené dítě.

Těhotenství

Údaje o podávání Flavonoidorum fractio purificata micronisata těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech neprokazují reprodukční toxicitu.

Podávání přípravku Detralex v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se léčivá látka/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Riziko pro kojené novorozence /děti nelze vyloučit.

Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Detralex.

Fertilita

Studie reprodukční toxicity na zvířatech neprokázaly vliv na fertilitu u samců a samic potkanů.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní orální podání myším nebo potkanům a opicím v dávce 180krát vyšší než je lidská terapeutická dávka nemá toxické ani letální účinky a nezpůsobuje behaviorální, biologické, anatomické ani histologické abnormality. Studie na potkanech a králících neprokázaly mbryotoxický ani teratogenní účinek.

Neovlivňuje fertilitu.
In vitro a in vivo testy neprokázaly mutagenní potenciál.


Informace získány ze souhrnných informací k léku DETRALEX.

Před užíváním léku si pozorně přečtěte:

DETRALEX příbalový leták

DETRALEX v těhotenství

DETRALEX cena a doplatek