Godasal příbalový leták

Přípravek Godasal 500 se užívá při bolesti hlavy, zubů, bolesti v zádech, bolesti kloubů a svalů, provázející chřipková onemocnění, případně při bolestivé menstruaci. Přípravek Godasal 100 je zase na doporučení lékaře určen pro předcházení uzávěru cév krevní sraženinou.

Příbalový leták Godasal 500

tablety
Držitel rozhodnutí o registraci /Výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4, ČR

Složení:

účinné látky: Acidum acetylsalicylicum 500 mg, glycinum 250 mg v 1 tabletě
pomocné látky: Dihydrát sodné soli sacharinu, prášková celulosa

Indikační skupina:

Analgetikum, antipyretikum

Charakteristika:

Kyselina acetylsalicylová v přípravku Godasal 500 tlumí mírnou až střední bolest a působí proti zvýšené tělesné teplotě. Ve vyšších dávkách má i účinky protizánětlivé.
Glycin chrání žaludeční sliznici před možným podrážděním kyselinou acetylsalicylovou.

Indikace:

Godasal 500 se užívá při bolesti hlavy, zubů, bolesti v zádech, bolesti kloubů a svalů, provázející chřipková onemocnění, případně při bolestivé menstruaci.
Je rovněž vhodný pro léčbu horečnatých stavů při chřipkových onemocněních a jako doplněk léčby horečnatých stavů při jiných onemocněních.
Bez doporučení lékaře mohou Godasal 500 užívat dospělí a mladiství od 14 let.

Kontraindikace:

Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na salicyláty, glycin nebo pomocné látky při vředové nemoci žaludku a dvanáctníku, průduškovém astmatu, dně, chorobné krvácivosti, závažných onemocněních jater a ledvin a při chirurgických zákrocích spojených s větším krvácením. Godasal 500 se nesmí podávat dětem do 6 let, nesmí ho užívat ženy v první a třetí třetině těhotenství
Pouze na doporučení lékaře mohou užívat Godasal 500 ženy v druhé třetině těhotenství, kojící ženy a dětí od 6 do 14 let.

Nežádoucí účinky:

Godasal 500 je obvykle dobře snášen. Během užívání se mohou vyskytnout zažívací potíže (nevolnost až zvracení, bolesti, vzácně krvácení do zažívacího traktu), u přecitlivělých osob se mohou objevit alergické projevy (kožní vyrážka, astmatický záchvat). Při dlouhodobém užívání může dojít zvýšené krvácivosti, projevující se neobvyklou tvorbou modřin.
Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
U dětí se může vyskytnout tzv. Reyův syndrom (zvracení, vysoká teplota, neuropsychické poruchy až křeče). Při výskytu těchto nežádoucích účinků u Vašeho dítěte přerušte podávání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

Interakce:

Účinky přípravku Godasal 500 a účinky jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek léků snižujících srážlivost krve, některých léků užívaných k léčbě cukrovky, zvyšuje účinek i nežádoucí účinky léků užívaných při revmatických onemocněních a prohlubuje riziko žaludečního a střevního krvácení při současném užívání s hormony kůry nadledvin nebo alkoholu.
Současné užívání kyseliny acetylsalicylové s léky proti vysokému krevnímu tlaku a s léky proti dně může vést ke snížení účinku těchto léků.

Dávkování a způsob použití:

Při krátkodobém mírnění bolesti a snižování horečky užívají dospělí a mladiství od 14 let 1-2 tablety 3-4 krát denně.
Maximální denní dávka je 8 tablet.
Děti užívají Godasal 500 pouze na doporučení lékaře.
Pokud lékař neurčí jinak je obvyklá dávka pro děti od 6 do 14 let 1/2 až 1 tableta 2-3 krát denně, přičemž odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.
Tablety je lépe užívat po jídle a dostatečně zapíjet.

Upozornění:

Přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou mohou být podávány dětem do 14 let pouze na doporučení lékaře a v jím stanovených dávkách. Těhotné ženy a kojící matky mohou užívat přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou rovněž pouze na doporučení lékaře.
Nedochází-li ke zmírnění horečky či bolesti do 3 dnů užívání kyseliny acetylsalicylové, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Lékaře vyhledejte, jestliže užíváte kyselinu acetylsalicylovou pravidelně déle než 7 dnů.
Před každým operativním zákrokem (včetně zubního) informujte o užívání přípravku Godasal 500 lékaře.

Předávkování:

Vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové mohou způsobit závratě, hučení v uších, poruchy vědomí a dýchání. Při předávkování nebo požití přípravku dítětem vyhledejte ihned lékaře.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení:
20 tablet

Datum poslední revize:
30.9.2009

Příbalový leták Godasal 100

tablety

Držitel rozhodnutí o registraci /Výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4, Česká republika

Složení

léčivé látky: Acidum acetylsalicylicum 100 mg, glycinum 50 mg v 1 tabletě
pomocné látky: kukuřičný škrob, celulosový prášek, citronové aroma v prášku, dihydrát sodné soli sacharinu

Indikační skupina
Antitrombotikum

Charakteristika

Kyselina acetylsalicylová v nízkých dávkách brání shlukování krevních destiček, a tím tvorbě krevního trombu v cévách.
Glycin chrání žaludeční sliznici před možným podrážděním kyselinou acetylsalicylovou.

Indikace

Godasal 100 je na doporučení lékaře určen pro předcházení uzávěru cév krevní sraženinou. Vhodný je pro nemocné s nedostatečným prokrvením srdečního svalu (angina pectoris), po prodělaném srdečním infarktu, mozkové mrtvici, pro nemocné s přechodným porušením mozkového prokrvení nebo po operaci na věnčitých tepnách (aorto-koronární bypass, koronární angioplastika).
Přípravek je určen pouze pro dospělé.

Kontraindikace
Godasal 100 se nesmí užívat při přecitlivělosti na salicyláty, glycin nebo pomocné látky, v těhotenství a v období kojení, při vředové nemoci žaludku a dvanáctníku, závažných onemocněních jater a ledvin, bronchiálním astmatu, chorobné krvácivosti, dně a při chirurgických zákrocích spojených s větším krvácením.
Godasal 100 není určen pro děti a mladistvé do 18 let. Při podávání kyseliny acetylsalicylové dětem hrozí riziko vzniku velmi vzácného život ohrožujícího Reyova syndromu, který postihuje mozek a játra.

Nežádoucí účinky

Godasal 100 je obvykle dobře snášen. Během užívání se mohou vyskytnout zažívací potíže (nevolnost až zvracení, bolesti, vzácně krvácení do trávicího traktu), u přecitlivělých osob se mohou objevit alergické projevy (kožní vyrážka, astmatický záchvat). Při dlouhodobém užívání může dojít k zvýšené krvácivosti, projevující se neobvyklou tvorbou modřin.
Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Interakce
Účinky přípravku Godasal 100 a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Godasal 100 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek léků snižujících srážlivost krve, některých léků užívaných k léčbě cukrovky, zvyšuje účinek i nežádoucí účinky léků užívaných při revmatických onemocněních a prohlubuje riziko žaludečního a střevního krvácení při současném užívání s hormony kůry nadledvin nebo alkoholu.
Současné užívání kyseliny acetylsalicylové s léky proti vysokému krevnímu tlaku a s léky proti dně může vést ke snížení účinku těchto léků.

Dávkování a způsob použití

Velikost dávky a délku podávání vždy určí lékař.
Obvykle se užívá 1 tableta přípravku Godasal 100 denně (100 mg).
Přípravek Godasal 100 je určen k dlouhodobému podávání.
Tablety je lépe užívat po jídle a dostatečně zapíjet.

Upozornění
Před každým operačním zákrokem (včetně zubního) informujte lékaře o užívání přípravku Godasal 100 .
Pokud dojde během dlouhodobého užívání přípravku Godasal 100 k otěhotnění, uvědomte svého lékaře. Těhotné ženy a kojící matky mohou užívat přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou pouze na doporučení lékaře.
Přípravek není určen pro děti a mladistvé do 18 let.

Další informace

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování
Přípravek Godasal 100 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
20, 50 nebo 100 tablet

Datum poslední revize
30.9.2009

Příbalové letáky Godasal

Godasal příbalový leták (PDF ke stažení)
Godasal souhrn údajů (PDF ke stažení)