Přijdete domů po práci, tam je uklizeno, v krbu hoří oheň, na stole připravená večeře a víno. Lednička zjistila, že vám chybí potraviny, a objednala další. Zdá se, že vy si jen užíváte svého krásného domova, který pracuje...
Stojíte před rozhodnutím, zda zažádat banku o poskytnutí hypotéky, či bydlet v nájmu? Nejste určitě sami, tuhle situaci řeší hlavně mnohé rodiny, které se chtějí osamostatnit a postavit na vlastní nohy. Zůstat v pronájmu se jeví pohodlnějším...
Darovací daň formálně neexistuje, dary však podléhají dani z příjmu. Existují ale dary, které jsou od daně z příjmu osvobozeny. Jedná se o dary v příbuzenském vztahu a dary v hodnotě menší než 15 tisíc korun.