Furolin příbalový leták

Furolin je antibiotikum se širokým spektrem antimikrobiální aktivity. Je užíván k léčbě mírných močových infekcí, zánětu močového měchýře (cystitidy), zánětu prostaty (prostatitidy), pooperačních infekcí a stavu po prostatektomii (chirurgickém odstranění prostaty).

Příbalový leták Furolin Nitrofurantoin

1. CO JE PŘÍPRAVEK FUROLIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1.1 Název: FUROLIN
1.2 Složení: Léčivá látka: 
Nitrofurantoin.
Pomocné látky: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, Polyvidon, stearát hořečnatý. 
1.3 Léková forma: Tablety.
1.4 Obsah: Každá tableta obsahuje 100 mg nitrofurantoinu.
1.5 Popis balení: Papírová krabička obsahuje 30 tablet v PVC/hliníkovém blistru (3×10) a příbalovou informaci
1.6 Terapeutická skupina: Nitrofurantoin je antiinfektivum k léčbě infekcí močových cest
1.7 Držitel rozhodnutí o registraci: IASIS PHARMA 137, Filis Ave., 134 51 Kamatero Attikis, Řecko. Tel: +30 210 2311031

2. CO BYSTE MĚLI VĚDET O PŘÍPRAVKU FUROLIN PŘEDEPSANÝM LÉKAŘEM

2.1 Obecná informace: Nitrofurantoin je antibiotikum se širokým spektrem antimikrobiální aktivity.
2.2 Indikace: FUROLIN je indikován k léčbě mírných močových infekcí, zánětu močového měchýře (cystitidy), zánětu prostaty (prostatitidy), pooperačních infekcí a stavu po prostatektomii (chirurgickém odstranění prostaty).
2.3 Kontraindikace: FUROLIN by neměl být používán v případě přecitlivělosti na nitrofurantoin nebo kteroukoliv další složku přípravku a v případě nedostatku glukoso-6-fosfát-dehydrogenázy a v případě těžkého selhání ledvin.
2.4 Zvláštní opatření při použití přípravku:
2.4.1 Obecné: 
Před zahájením léčby FUROLINEM upozorněte svého lékaře pokud:

• Máte onemocnění ledvin nebo jater • Konzumujete pravidelně alkohol
• Máte jiná onemocnění
• Máte alergie

2.4.2 Starší osoby: Není potřeba zvláštních opatření při použití u starších osob.
2.4.3 Těhotenství a kojení: Informujte svého lékaře před zahájením léčby, pokud jste těhotná nebo pokud plánujete otěhotnět.
2.4.4 Kojení: Bezpečnost přípravku během kojení nebyla stanovena.
2.4.5 Děti: Léčivý přípravek není určen k léčbě malých dětí.
2.4.6 Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Nejsou známy účinky na schopnost řídit dopravní prostředky aobsluhovat stroje.
2.4.6 Důležité informace o pomocných látkách v přípravku FUROLIN: Léčivý přípravek by neměl být používán v případě přecitlivělosti na jakoukoliv složku přípravku.
2.5 Interakce s jinými léčivými přípravky nebo jiné interakce: užití společně s probenecidem zvyšuje nežádoucí účinky způsobené zpomaleným vylučováním přípravku. Nitrofurantoin snižuje účinnost kyseliny nalidixové.
2.6 Dávkování a způsob použití: Jedna tableta 50-100 mg čtyřikrát denně, dle pokynů lékaře.
2.7 Předávkování: V případě předávkování kontaktujte lékaře nebo toxikologické středisko, telefon 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.
2.8 Nežádoucí účinky: Možné nežádoucí účinky jsou bolest hlavy, závrať, zvracení a vzácně hematologické změny.
2.9 Pokud vynecháte dávku: Pokud vynecháte dávku, pokračujte další dávkou a informujte svého lékaře.
2.10 Datum spotřeby: Pokud není balení přípravku otevřeno a pokud je přípravek skladován správným způsobem, doba použitelnosti je vyznačena na vnějším a vnitřním obalu. Nepoužívejte přípravek po uplynutí této doby použitelnosti. 
2.11 Zvláštní opatření pro skladování léčivého přípravku: FUROLIN musí být uchováván při teplotách nižších než 25oC a chráněn před světlem.
2.12 Datum poslední revize příbalové informace: říjen 2002.

3. INFORMACE O ROZUMNÉM POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

 • Tento léčivý přípravek vám byl předepsán lékařem pro váš konkrétní zdravotní problém. Nedávejte jej jiným osobám a ani jej nepoužívejte k léčbě jiných stavů, bez předchozího souhlasu Vašeho lékaře.
 • Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se během léčby objeví problém.
 • Pokud máte nějaké otázky týkající se léčivého přípravku, který užíváte, nebo pokud potřebujete další informaceohledně Vašeho zdravotního problému, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
 • Léčivý přípravek, který Vám byl předepsán, je účinný a bezpečný pouze pokud je užíván v souladu s pokyny lékařenebo lékárníka.
 • Přečtěte si, prosím, pozorně, příbalový leták léčivého přípravku, který vám byl předepsán.
 • Neskladujte přípravek v koupelně, neboť vysoká teplota a vlhkost mohou mít vliv na kvalitu přípravku a užitítakového přípravku by mohlo být rizikové.
 • Neskladujte léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti.
 • Léčivé přípravky uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

4. ZPŮSOB VÝDEJE LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek může být používán pouze po jeho předepsání lékařem

Doplnění informací Státníústavem pro kontrolu léčiv

Užívání přípravku FUROLIN s jídlem a pitím: Přípravek je nutné užívat s jídlem nebo mlékem. Další možné nežádoucí účinky

 • vzácně se vyskytující hepatobiliární poruchy (poruchy jater, žluči a žlučových cest), anémie (chudokrevnost), závažné kožní reakce, neuropsychiatrické potíže a periferní neuritidy (zánět nervů končetin),
 • méně často se vyskytující bolest břicha či průjem.Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte
  v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžetehlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Příbalové letáky Furolin ke stažení

Příbalový leták Furolin (PDF ke stažení)

Furolin souhrn údajů (PDF ke stažení)