ALGIFEN příbalový leták

Algifen se užívá jen na doporučení lékaře při kolikovité bolesti v břišní krajině – žaludku, střev, žlučových a močových cest, při bolestivé menstruaci, při bolestech hlavy.
Přípravek je určen dospělým a dětem starším 14 let.

ALGIFEN tablety

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Pokud máte případné další otázky, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tento přípravek byl předepsán pouze vám, a proto ho nedávejte žádné jiné osobě. Mohl by jí uškodit, a to i tehdy, jestliže má stejné příznaky jako vy.

1. Co je Algifen a k čemu se používá?

Algifen se užívá jen na doporučení lékaře při kolikovité bolesti v břišní krajině – žaludku, střev, žlučových a močových cest, při bolestivé menstruaci, při bolestech hlavy.
Přípravek je určen dospělým a dětem starším 14 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost před tím, než začnete užívat Algifen ?

Algifen se nesmí užívat při přecitlivělosti na některou složku přípravku a při přecitlivělosti na kyselinu acetylosalicylovou a další léky proti zánětu a bolesti (projevy přecitlivělosti jsou astma, kopřivka, otoky tváře a další alergické reakce). Dále se Algifen nesmí užívat při poruchách krvetvorby, při aktivní vředové chorobě žaludku nebo dvanáctníku, při závažném onemocnění jater a ledvin.
Algifen nesmějí užívat těhotné a kojící ženy a nesmí se podávat dětem mladším 14 let.
U některých onemocnění je při užívaní léku nutná zvýšená opatrnost. Informujte proto svého lékaře o všech onemocněních, kterými trpíte. Zvlášť závažné důvody musí být pro užívání Algifenu při vážném onemocnění srdce, vysokém krevním tlaku, mechanickém zúžení střev, zvětšení prostaty a při glaukomu (zelený zákal).
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou až během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Algifen není vhodný pro dlouhodobou léčbu.

Užívání přípravku Algifen s jídlem a pitím:
Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství:
Před začátkem užívání jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem.
Algifen nesmějí užívat těhotné ženy.

Kojení:
Před začátkem užívání jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem.
Algifen nesmějí užívat kojící ženy.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů:
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tato činnost se může vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Algifen:
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná zvláštní upozornění.

Vzájemné interakce s dalšími léky:
Účinky Algifenu a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Prosím informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste užívali nedávno, a to na lékařský předpis i bez předpisu.
Algifen může zvyšovat účinek jiných léků užívaných proti bolesti, léků proti zánětu a léků snižujících srážlivost krve. Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje a užívat léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou.

3. Jak se Algifen užívá?

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Při bolestech spojených s křečemi si vezměte 1 – 2 tablety; tato dávka se múže opakovat po 6 hodinách. Nepřekračujte maximální denní dávku 6 tablet.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, oznamte to svému lékaři.

Jestliže jste vy nebo někdo jiný užili více Algifenu než jste měli:
Při předávkování nebo při náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Pokud jste si zapomněli vzít Algifen:
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradili dávku vynechanou. Buď počkejte na následující dávku, jestliže se již blíží čas užití následující dávky,, nebo užijte vynechanou dávku hned a posuňte příslušným způsobem užití dávky následující.

Následky přerušení léčby Algifenem:
Předčasné přerušení léčby může mít za následek návrat či zhoršení příznaků, kvůli kterým byla léčba zahájena.

4. Možné nežádoucí účinky:

Podobně jako jiné léky může mít i Algifen nežádoucí účinky. Během léčby se může objevit sucho v ústech, zácpa, vyrážky nebo kopřivka. Velmi vzácně se vyskytuje zánět spojivek, poruchy vidění, obtíže s močením, senná rýma, zánět nosní dutiny a polypy, zrychlená činnost srdce, poruchy krvetvorby, snížení počtu krevních buněk, celková alergická reakce. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívaní Algifenu poraďte s lékařem. Pokud se objeví alergické kožní vyrážky, léčbu přerušte a vyhledejte lékaře ihned. Pokud zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této informaci, oznamte to svému lékaři.

5. Uchovávání přípravku Algifen:

Uchovávejte v původním obalu, při teplotě 10 – 25°C, aby byl přípravek chráněn před světlem a vzdušnou vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. Další informaci

Složení přípravku
Léčivé látky: metamizolum natricum monohydricum (monohydrát sodné soli metamizolu) 527 mg, což odpovídá metamizolum natricum (sodná sůl metamizolu) 500 mg, pitofenoni hydrochloridum (chlorid pitofenonia) 5,25 mg, fenpiverinii bromidum (bromid fenpiverinia) 0,1 mg v 1 tabletě.

Seznam pomocných látek: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, povidon 30, mastek calcium-stearát.

Velikost balení
20 tablet

Název a adresa držitele registračního rozhodnutí a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

ALGIFEN NEO

Perorální kapky, roztok

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / VÝROBCE
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

SLOŽENÍ

Léčivé látky
Metamizolum natricum monohydricum 500 mg (odpovídá 443,1 mg metamizolu), pitofenoni hydrochloridum 5 mg (odpovídá 4,55 mg pitofenonu) v 1 ml (27 kapek).
Pomocné látky
Dodekahydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, monohydrát sodné soli sacharinu, dihydrát dihydrogenfos­forečnanu sodného, aroma curacao, propylenglykol, dihydrát edetanu disodného, oranžová žluť, čištěná voda.
Obsah sodíku: 34,5 mg v 1 ml.

INDIKAČNÍ SKUPINA
Analgetikum, spasmolytikum.

CHARAKTERISTIKA

ALGIFEN NEO je kombinovaný přípravek obsahující metamizol s bolest tlumícím účinkem a pitofenon, který ovlivňuje křeče hladkého svalstva. Účinek nastupuje obvykle během 15 minut a trvá minimálně 4 hodiny.

INDIKACE

ALGIFEN NEO se užívá při křečovitých bolestech v oblasti břišní – žaludku, střeva, žlučových a močových cest, při bolestivé menstruaci, migréně a bolestech zubů, k předcházení bolesti při instrumentálním vyšetření a tlumení bolesti po malých operačních výkonech nebo instrumentálním vyšetření.

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 10 let.

KONTRAINDIKACE

ALGIFEN NEO se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na metamizol, pitofenon nebo ostatní složky přípravku a při závažných poruchách krvetvorby.

Pro užívání přípravku u nemocných se známou přecitlivělostí na kyselinu acetylosalicylovou nebo jiné léky užívané při bolestech, zvýšené teplotě a zánětlivých onemocněních (může se projevovat jako dušnost, kopřivka, otoky v obličeji), chudokrevností, intermitentní porfýrií (onemocnění charakterizované poruchou metabolismu porfyrinů a projevující se břišními kolikami a nervovými poruchami), závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce, nemocných s vysokým nebo nízkým krevním tlakem, aktivní vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku a zeleným zákalem (glaukomem) musí být zvlášť závažné důvody. Váš lékař musí být proto informován, zda těmito onemocněními trpíte. Pokud se uvedená onemocnění u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku ALGIFEN NEO, oznamte tuto skutečnost svému ošetřujícímu lékaři.

ALGIFEN NEO nesmí užívat těhotné a kojící ženy a nesmí být podáván dětem mladším 10 let.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

ALGIFEN NEO je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, kopřivka, dušnost a zcela ojediněle pokles krevního tlaku a oběhové selhání), poruchy krvetvorby projevující se sníženým počtem krevních elementů, dále pocení, závratě, únava, ospalost, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, zácpa a bušení srdce. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku ALGIFEN NEO poraďte s lékařem. Pokud se však objeví kožní vyrážka nebo jiné reakce z přecitlivělosti, léčbu přípravkem přerušte a vyhledejte lékaře ihned.

INTERAKCE
Účinky přípravku ALGIFEN NEO a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Proto by měl být Váš lékař informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis nebo bez něj. Než začnete současně s přípravkem ALGIFEN NEO užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

ALGIFEN NEO může zvyšovat účinek jiných léků proti bolesti, protizánětlivých léků, léků snižujících srážení krve, léků užívaných při cukrovce, některých léků snižujících krevní tlak (např. diltiazemu, nifedipinu, verapamilu), alkoholu a léků s obsahem těchto látek: lithium, chlorpromazin, methotrexát, cyklosporin a takrolimus. Rovněž může snižovat účinek steroidních antikoncepčních tablet a sulfonamidů.

DÁVKOVÁNÍ

Přesné dávkování vždy určí lékař.
Dětem od 10 let do 12 let se při bolestech obvykle podává 15–20 kapek, děti starší 12 let, mladiství a dospělí při bolestech užívají 20–54 kapek. Tuto dávku je možno po 6–8 hodinách opakovat. Dětem do 12 let věku může být podáno maximálně 20 kapek 4krát denně. Děti starší 12 let, mladiství a dospělí mohou užívat maximálně 54 kapek 4krát denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami musí být minimálně 6 hodin.
Před instrumentálním vyšetřením se užívají stejné dávky jako při bolestech, a to jednorázově obvykle 45 minut před vlastním vyšetřením.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Přípravek se nakape na lžičku nebo do malého množství tekutiny. ALGIFEN NEO je možno užívat v jakémkoli vztahu k jídlu.

UPOZORNĚNÍ
ALGIFEN NEO není vhodný pro dlouhodobou léčbu.
Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje a užívat léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou nebo jiná protizánětlivá léčiva (např. paracetamol, ostatní salicyláty, ibuprofen, fenylbutazon). Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti je možno vykonávat pouze na základě vysloveného souhlasu lékaře.

Při předávkování nebo náhodném použití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

DALŠÍ INFORMACE

UCHOVÁVÁNÍ Při teplotě do 25 0C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem.

VAROVÁNÍ Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BALENÍ
10 ml, 25 ml a 50 ml roztoku v lahvičce z hnědého skla, kapátko, šroubovací pojistný uzávěr.
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.