ELIQUIS cena a doplatek

ELIQUIS 2,5MG 168x Potahovaná tableta – cena a doplatek

Velikost balení168
Maximální cena výrobce/Cena původce3672,62 Kč
Maximální cena v lékárně4779,27 Kč
Průměrná cena v lékárně1665,28 Kč
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění1186,6 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění1647,93 Kč
Maximální doplatek pacienta v lékárně3131,34 Kč
Započitatelný doplatek570,04 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let570,04 Kč

ELIQUIS 2,5MG 20x Potahovaná tableta – cena a doplatek

Velikost balení20
Maximální cena výrobce/Cena původce473,95 Kč
Maximální cena v lékárně682,77 Kč
Průměrná cena v lékárně505,42 Kč
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění350,95 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění515 Kč
Maximální doplatek pacienta v lékárně167,77 Kč
Započitatelný doplatek67,86 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let67,86 Kč

ELIQUIS 2,5MG 60x Potahovaná tableta – cena a doplatek

Velikost balení60
Maximální cena výrobce/Cena původce1517,72 Kč
Maximální cena v lékárně2044,61 Kč
Průměrná cena v lékárně1830,62 Kč
Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění1052,85 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění1544,99 Kč
Maximální doplatek pacienta v lékárně499,62 Kč
Započitatelný doplatek203,59 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let203,59 Kč

Indikační omezení úhrady

Přípravek je hrazen na základě preskripce internisty, neurologa, kardiologa, angiologa, hematologa, ortopeda, chirurga a geriatra v indikacích:

 1. prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní indikovaných k antikoagulační léčbě, a to.:
  a) v sekundární prevenci (tj. po cévní mozkové příhodě, tranzitorní ischemické atace nebo systémové embolizaci)
  b) v primární prevenci za předpokladu přítomnosti jednoho nebo více z následujících rizikových faktorů: symptomatické srdeční selhání třídy II či vyšší podle klasifikace NYHA, věk vyšší nebo rovný 75 let, diabetes mellitus, hypertenze.
 2. léčba a sekundární prevence hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie:
  a) po dobu tří měsíců, pokud rizikový faktor vzniku trombózy pominul – v případě „sekundární trombózy“, např. po operaci, po úrazu, po porodu,
  b) po dobu šesti měsíců, pokud nebyl vyvolávající faktor vzniku zjištěn, tj. jedná se o idiopatickou trombózu,
  c) po dobu dvanácti měsíců u nemocných s významnou trombofilií, zejména vrozenou (deficience antikoagulačně působících proteinů nebo kombinace heterozygocie mutací faktoru V a II, případně jejich samostatná homozygotní forma, pozitivita lupus antikoagulans), případně jde-li o recidivu proximální flebotrombózy nebo symptomatické plicní embolie a při zvýšeném riziku recidivy na podkladě získaného, trvajícího trombofilního stavu (hormonální léčba, kterou nelze ukončit nebo přerušit, nefrotický syndrom, chronické autoimunitní onemocnění, nespecifický střevní zánět, pokročilé stavy srdeční nebo respirační insuficience – NYHA III a IV).