T – ceny a doplatky léků začínající na písmeno “T“