O – ceny a doplatky léků začínající na písmeno “O“