Rodičovský příspěvek: máte nárok?

Rodičovský příspěvek je finanční pomoc všem rodičům s malými dětmi do čtyř let. Letos činí výše rodičovského příspěvku 220 000 korun na dítě, od příštího roku ovšem stoupne až na 300 tisíc Kč. Příspěvky lze vyřídit na úřadu práce.

Princip vyplácení peněžité pomoci v mateřství, potažmo rodičovského příspěvku je vcelku komplikovanou záležitosti, a proto je potřeba celou problematiku ze všeho nejdřív co nejdetailněji, ale zároveň nejsrozumitelněji popsat.

Mateřská, nebo rodičovská dovolená?

Mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou je celá řada rozdílů. Při mateřské dovolené vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství, avšak pouze některým, respektive ne zcela všem.

Mateřskou dovolenou jako takovou poskytuje nastávajícím matkách jejich zaměstnavatel. Maximální doba jejího pobírání trvá standardně 28 týdnů. Porodila-li žena dvě či dokonce více dětí najednou, tato doba se prodlužuje na celkových 37 týdnů. Datum nástupu na mateřskou si přitom určuje matka sama, musí to však být v období 6 až 8 týdnů před termínem porodu.

Jak již bylo řečeno, na peněžitou podporou v mateřství, která je vyplácena právě během mateřské dovolené, mají nárok pouze ty ženy, které byly v období dvou let před nástupem na dovolenou zaměstnány alespoň na dobu 270 dní nebo si v případě OSVČ dobrovolně platily účast na nemocenském pojištění.

Kromě toho ale navíc musejí ženy zaměstnankyně splnit ještě jednu podmínku, a sice být v pracovním poměru v den nástupu na mateřskou (jedinou výjimkou jsou ty, které se rozhodnou pracovní poměr ukončit během těhotenství – pro ně počítá zákoník práce se 180denní ochrannou lhůtou).

Po šestinedělí pak mohou na mateřskou nastoupit i muži, musí ale předložit písemný souhlas matky dítěte. Zároveň musejí počítat s tím, že v jejich případě je tato doba zkrácena na 22 (s jedním dítětem), respektive 31 týdnů (s dvěma nebo více dětmi).

Oproti tomu na rodičovskou dovolenou má nárok každý rodič bez ohledu na pohlaví, který celý kalendářní měsíc celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině, dokud nedosáhne čtyř let věku.

Rodičovský příspěvek 2019

V současnosti tento příspěvek činí 220 000 korun, porodila-li matka dvojčata či vícerčata, jedná se o celkovou částku 330 000 korun.

Měsíční výše příspěvku se liší podle předem vybrané délky čerpání a posuzuje se také mzda rodiče, který si platil nemocenské pojištění a má vyšší příjem. Minimální doba čerpání je 6 měsíců, a rodičovskou mohou čerpat i rodiče, kteří byli nezaměstnaní, nebo si neplatili nemocenské pojištění. Dávky lze čerpat, jak již bylo řečeno, do završení 4. roku u nejmladšího dítěte.

Kolik přesně budete smět měsíčně pobírat, se vypočítá pomocí takzvaného denního vyměřovacího základu (DVZ). Tento vyměřovací základ představuje hrubý měsíční příjem rodiče za uplynulých 12 měsíců vynásobený 12 a posléze vydělený 365.
Pakliže váš hrubý měsíční příjem bude například 30 tisíc korun, bude vaše situace vypadat následovně:

30 000 * 12 / 365 = 986,30 Kč.

Samotná výše čerpání pak teoreticky může činit až 70 procent 30násobku tohoto denního vyměřovacího základu. Pokud ovšem DVZ stanovit nelze, musí rodič pobírající tento druh příspěvku počítat s tím, že může letos pobírat maximálně 7 600 korun.

To samé navíc platí i ve chvíli, kdy je 70procentní součin menší nebo roven právě 7 600 korunám. V případě, že jej převyšuje, může čerpat příspěvek v rozmezí 7 600 až do této hranice (DVZ * 30 * 0,7). Maximálně to však může být 40 080 korun měsíčně, respektive 60 120 Kč (pakliže se narodí dvě a více dětí). A pokud jde o minimální částku, ta je v současnosti stanovena na hranici 50 korun.

Jak vysoký váš základ je, musíte uvést v potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, které tvoří přílohu k samotné žádosti o rodičovskou.

Novinkou, která mnohé rodiče zcela jistě potěší, je skutečnost, že počínaje 1. červencem 2019 již není potřeba k žádosti přikládat formulář Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku.

V rámci tohoto lejstra okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) uváděla, kolik činila vám vyplácená peněžitá pomoc v mateřství. Tuto informaci si nyní mezi sebou obě instituce předávají automaticky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here